למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
תולדות התקופה ההלניסטית: כיבוש יוון והמזרח בידי רומא;     יח' 12
מספר קטלוגי
10222-012-6
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

תולדות התקופה ההלניסטית: כיבוש יוון והמזרח בידי רומא; יח' 12

כותבת:

ספר זה מתוך סדרה שעוסקת בתקופה ההלניסטית, בתמורות שחלו בעולם היווני בשלהי התקופה הקלאסית, מוארים היבטים שונים של התרבות והפוליטיקה ההלניסטיות, ומתואר תהליך שקיעתו של מה שמכונה 'העולם ההלניסטי'.

תאור הקורס

תולדות התקופה ההלניסטית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק