למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

עידן המהפכות :1830-1760 המהפכה הצרפתית: 1793-1789; ממשטר טרור לדיקטטורה צבאית 
1799-1793; יח' 6-4
מספר קטלוגי
10217-004-0
 
 

עידן המהפכות :1830-1760 המהפכה הצרפתית: 1793-1789; ממשטר טרור לדיקטטורה צבאית 1799-1793; יח' 6-4

ראש צוות:

תיאור וניתוח האירועים הגורליים אשר עיצבו, במידה רבה, את פני העולם המערבי בזמן החדש: כינון מדינה חוקתית עצמאית בצפון-אמריקה, המהפכה הצרפתית וספיחיה באירופה, הזעזועים הצבאיים, ראשית הלאומיות המודרנית, המהפכה התעשייתית והתהפוכות הכלכליות והחברתיות שנבעו ממנה.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק