החיזיון השקספירי: "הסערה"; יח' 11-10
מספר קטלוגי
10215-010-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: קולנוע, תיאטרון, ספרות

החיזיון השקספירי: "הסערה"; יח' 11-10

כותבת:

אשנב לעולמו של שקספיר שנחשב לאחד מחשובי המחזאים של כל הזמנים. הכרת התקופה בה יצר ומושגי היסוד של השקפת העולם האליזבתנית. ניסיון לעמוד על הקשר שבין הרקע התרבותי-היסטורי של התקופה לבין היצירות שלו על מורכבותן. ניתוח ארבעה ממחזותיו כולל האלמנטים של עלילה, מבנה, דמויות, לשון ודימויים.

תאור הקורס

החיזיון השקספירי

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק