צמיחת המדינות החדשות באפריקה: מבוא להיסטוריה של אפריקה; יח' 1
מספר קטלוגי
10206-201-5
תחום: מדעי החברה
נושא: היסטוריה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

צמיחת המדינות החדשות באפריקה: מבוא להיסטוריה של אפריקה; יח' 1

כותבים:

ספר מתוך סדרה שעוסקת בהכרת דפוסים שונים של משטרים קולוניאליים,הבנת תהליכי המודרניצזיה בתחומי הכלכלה והחברה בתקופה הקולוניאלית, ניתוח צמיחת התנועות הלאומיות האנטי-קולוניאליות באפריקה,לימוד דרכי המאבק נגד השלטון האירופאי וגיבוש דפוסי המשטרים באפריקה(מהדורה שנייה).

תאור הקורס

צמיחת המדינות החדשות באפריקה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק