למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
חשיבה ביקורתית - שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי
מספר קטלוגי
10145-001-3
 
נושא: מדעי החברה - כללי, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, פסיכולוגיה

חשיבה ביקורתית - שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי

כותבים:

הקניית כלים בסיסיים של חשיבה ביקורתית שיכולים לסייע לקורא להיות צרכן אינטליגנטי של מידע. הספר מציג מושגים סטטיסטיים ושיקולים מתודולוגיים רלוונטים כמו קבוצת ביקורת, טעויות דגימה וכיול. כן מוצגים מנגנונים פסיכולוגיים, כמו זמינות ועיגון, שבהם אנשים נוטים להשתמש כדי להעריך מידע באופן אינטואיטיבי. הסדרה עוסקת בסוגיות שבהן התרשמויות אינטואיטיביות מביאות להטיות שיטתיות.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק