למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא לתורה שבעל-פה: הפסיקה וספרות הפוסקים; ספרות השאלות והתשובות; יח' 12-11
מספר קטלוגי
10133-011-6
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות

מבוא לתורה שבעל-פה: הפסיקה וספרות הפוסקים; ספרות השאלות והתשובות; יח' 12-11

כותב:

התורה שבעל-פה היא פירוש, הרחבה והשלמה של התורה שבכתב, וכוללת מסורות בעל-פה בנמסרו מדור לדור. ברבות הימים הועלתה התורה שבעל-פה על הכתב, והיא כוללת את כל הגותם של חכמי ישראל בהלכה, באגדה ובמחשבה במשך הדורות. הסגרה עורכת היכרות עם התורה שבעל-פה - יסודותיה, מהותה, תולדותיה וספרותה - בתקופת המשנה והתלמוד ובתקופה הבתר-תלמודית, מקורות ההלכה ועקרונותיה, דרכי הפסיקה, ספרות הפוסקים וספרות השאלות והתשובות.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק