למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
מבוא לכלכלה מיקרו: קביעת מחיר בשוק תחרותי, מונופול ותחרות לא-משוכללת, נספח;     יח' 6-4
מספר קטלוגי
10131-204-9
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה

מבוא לכלכלה מיקרו: קביעת מחיר בשוק תחרותי, מונופול ותחרות לא-משוכללת, נספח; יח' 6-4

כותב:

הסדרה מקנה מושגים וכלי ניתוח בסיסיים במיקרו-כלכלה ביניהם: תופעת המחסור, ייצור, עלויות ורווח בטווח הקצר, פונקציית ההיצע ופונקציית הביקוש, מנגנון השוק התחרותי, מונופול ותחרות לא משוכללת.

תאור הקורס

מבוא למיקרוכלכלה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק