למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

בין ציון לציונות: השלטון העת'מאני והעלייה השנייה; יהודים וערבים, 1914-1881; יח' 9-8
מספר קטלוגי
10121-208-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

בין ציון לציונות: השלטון העת'מאני והעלייה השנייה; יהודים וערבים, 1914-1881; יח' 9-8

כותב:

סקירת תולדותיה של התנועה הציונית בראשית דרכה בין השנים 1914-1881. במיוחד נדונים התהליכים שהביאו לכינונה של התנועה הציונית והסוגיות שהעסיקו את חבריה מראשית דרכה - מקומה של הדת, היחס לארץ-ישראל, היחס לחברה הערבית והקשר בין התנועה לבין מאבקם של היהודים לשחרור לאומי בגולה.

תאור הקורס

בין ציון לציונות: 1914-1881

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה