אשנב למתימטיקה: אקסיומות פאנו; פרק מתורת המספרים, אינדוקציה מתמטית;  יח'11- 12
מספר קטלוגי
04101-011-7
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

אשנב למתימטיקה: אקסיומות פאנו; פרק מתורת המספרים, אינדוקציה מתמטית; יח'11- 12

ראש צוות:

ספר מתוך סדרה המציגה גישה מתמטית לטיפול במספר נושאים בסיסיים. מגמתה היא להאיר את דרכי החשיבה המתמטית. הסדרה מתאימה כמבוא ללימודי מתמטיקה ומדעי המחשב, וכהרחבת דעת גם לציבור שעיקר עניינו במדעי הרוח או החברה.

תאור הקורס

אשנב למתמטיקה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק