למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10660-504-1

פוליטיקה השוואתית

כותבים: רוד הייג ומרטין הרופ

לפרטים נוספים >>

10538-508-2

אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות

כותב: אנדרו הייווד

לפרטים נוספים >>


12018-505-3

השביתה: משפט, היסטוריה ופוליטיקה

כותבת: לילך ליטור

לפרטים נוספים >>

13037-506-6

מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות; מהדורה מעודכנת ומורחבת

 

לפרטים נוספים >>


13037-508-2

מדיניות ציבורית: מאפיינים, מוסדות ותהליכים; מהדורה מעודכנת ומורחבת

כותבים: דוד נחמיאס, אסף מידני

לפרטים נוספים >>

13037-507-4

מדיניות ציבורית בישראל: סוגיות מרכזיות ומקרי בוחן; מהדורה מעודכנת ומורחבת

כותבים: דוד נחמיאס, אסף מידני

לפרטים נוספים >>


91417-008-9

נאורות ומהפכה

כותב: ג'ונתן ישראל

לפרטים נוספים >>

10205-504-3

פוליטיקה עולמית - מגמות ותמורות (מהדורת 2014-2015)

כותבים: צ'רלס וו' קגלי, שאנון ל' בלאנטון

לפרטים נוספים >>


10406-509-9

הדמוקרטיה הישראלית - שורשים, התפתחות, משברים, כתמים

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>

10406-510-7

ממשל צבאי למסמכי החזון: המיעוט הערבי בפוליטיקה הישראלית

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>


10657-202-7

החברה הערבית בישראל: מרוב למיעוט לאומי; כרך א'

כותבים: אילנה קופמן, מוסטפא כבהא, שרה אוסצקי-לזר,

לפרטים נוספים >>

10657-204-3

החברה הערבית בישראל: סוגיות טעונות: חינוך וטריטוריה; כרך ד'

כותבים: אסמעיל אבו סעד, ראסם חמאיסי

לפרטים נוספים >>


10661-010-8

דמוקרטיות - יפן: דמוקרטיה מתבגרת

כותב: אהוד הררי

לפרטים נוספים >>

10657-002-1

החברה הערבית בישראל: פסיפס חברתי: עדה, משפחה, מגדר; כרך ב'

כותבים: אילנה קופמן, ח'אולה אבו בקר, עמליה סער

לפרטים נוספים >>


10657-003-9

החברה הערבית בישראל: מפלגות ובחירות, מנהיגות, תקשורת; כרך ג'

כותבים: בנימין נויברגר, ראובן אהרני,מוסטפא כבהא

לפרטים נוספים >>

10661-009-0

דמוקרטיות: הודו - דמוקרטיה בחברה משוסעת; יחידות 10-9

כותב: פ"ר קומרסוואמי

לפרטים נוספים >>


10661-005-8

דמוקרטיות: ארצות הברית - דמוקרטיות בהתהוות מתמדת; יח' 5

כותב: אייל נווה

לפרטים נוספים >>

10403-201-6

עם אומה מולדת

כותב: הנרי וסרמן

לפרטים נוספים >>


10661-001-7

דמוקרטיות- הדמוקרטיה האתונאית העתיקה; יח' 2-1

כותבת: רחל צלניק

לפרטים נוספים >>