למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


30111-006-0

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה-א: הגדרת ההסתברות, הסתברות מותנה, משתנה מקרי; יחידות 6-8

כותבים: שמואל זמיר, רות בייט-מרום,סטנלי ברקן

לפרטים נוספים >>

30111-001-1

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: מבוא לעולם הסטטיסטיקה,סולמות מדידה ומדדי מיקום ופיזור; יחידות 1-5

כותבים: שמואל זמיר,רות בייט-מרום,סטנלי ברקן

לפרטים נוספים >>