למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


13018-004-5

דיני תאגידים: חובת דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה; שינוי מבנה של חברה; כרך ד'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>

13018-003-7

דיני תאגידים: המשטר בחברה והממשל התאגידי; כרך ג'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>


13018-002-9

דיני תאגידים: הון חברה; כרך ב'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>

13018-001-1

דיני תאגידים: התאגיד - מהות, מיון, סיווג; האישיות המשפטית; כרך א'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>