למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10230-504-2

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: ניהול נכסים קבועים; חלק ד' (מהדורה שלישית 2016)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>

10230-505-9

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: מקורות המימון לטווח ארוך; חלק ה' (מהדורה שלישית 2016)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>


10230-506-7

תורת המימון -ניהול פיננסי של גופים עסקיים:הערכת חברות,מבנה ומחיר הון; חלק ו' (מהדורה שלישית 2016)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>

10230-502-6

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: ניתוח פיננסי, תכנון ובקרה; חלק ב' (מהדורה שלישית 2016)

כותבים: אריה נחמיאס, צבי לרמן

לפרטים נוספים >>


10230-316-1

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: הפונקציה המימונית; חלק א' (מהדורה שלישית 2013)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>

10230-203-1

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: ניהול הון חוזר; חלק ג' (מהדורה שלישית 2012)

כותב: אריה נחמיאס, צבי לרמן

לפרטים נוספים >>


10230-310-4

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: נספח א' לחלק ד: לוחות ערך עתידי וערך נוכחי (מהדורה 3)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>