למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


20291-205-1

מבוא למטאורולוגיה:מטאורולוגיה בעידן המודרני; מטאורולוגיה ותעופה; יח' 7-5 (מהדורה שנייה)

כותבים: ברוך זיו, יואב יאיר

לפרטים נוספים >>

20291-201-0

מבוא למטאורולוגיה: מבנה האטמוספירה; האוויר; עננים ומשקעים; מערכות מזג אוויר; יח' 4-1 (מהדורה שנייה)

כותבים: יואב יאיר, ברוך זיו

לפרטים נוספים >>


06101-523-6

גיאולוגיה בפטיש ישראלי ואהבת הסביבה (מהדורה שנייה 2012)

כותבים: עמנואל מזור, נורית טייטל-גולדמן

לפרטים נוספים >>

20117-002-4

צפונות כדור הארץ - מדעי הגיאולוגיה, הגיאומורפולוגיה והסביבה (מהדורה שניה)

כותב: שלמה שובאל

לפרטים נוספים >>


20434-001-2

מבוא לגיאופיסיקה: כרך א' פרקים 1-3

כותב: אביהו גינצבורג

לפרטים נוספים >>

20211-506-9

סולם הזמן הגיאולוגי

כותבים: ג. ה. הרבאו, עמנואל מזור

לפרטים נוספים >>


20211-001-1

נדבכים בגיאולוגיה של ישראל

כותבים: נחמה שפרן, עמנואל מזור

לפרטים נוספים >>