למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10984-502-4

על קווי התפר: ממשקים לשוניים

כותבת: נורית מלניק

לפרטים נוספים >>

10143-505-5

חקר השפה: יסודות ויישומים; חלק א'

כותבים: נורית מלניק, אירנה בוטוויניק

לפרטים נוספים >>


10143-504-8

חקר השפה: יסודות ויישומים; חלק ב'

כותבים: נורית מלניק, אירנה בוטוויניק

לפרטים נוספים >>

10956-505-1

שפה וקוגניציה

כותבת: נורית מלניק

לפרטים נוספים >>


10250-201-0

יסודות תורת המשמעות - סמנטיקה ופרגמטיקה, כרך א'

כותבת: זהר לבנת

לפרטים נוספים >>

10250-202-8

יסודות תורת המשמעות - סמנטיקה ופרגמטיקה, כרך ב'

כותבת: זהר לבנת

לפרטים נוספים >>


10730-004-8

מבוא לבלשנות תיאורטית: צלילים לשוניים ומבנים פרוזודיים (פונטיקה ופונולוגיה); חלק ד'

כותבת: גלית אדם

לפרטים נוספים >>

10730-001-4

מבוא לבלשנות תיאורטית: שפה ובלשנות; חלק א'

כותבים: אירנה בוטוויניק, גלית אדם

לפרטים נוספים >>


10730-003-0

מבוא לבלשנות תיאורטית: משמעות בשפה (סמנטיקה ופרגמטיקה); חלק ג'

כותב: אלדו סבי

לפרטים נוספים >>

10730-002-2

מבוא לבלשנות תיאורטית: מילים ומשפטים (מורפולוגיה ותחביר); חלק ב'

כותבים: אירנה בוטוויניק, גלית אדם

לפרטים נוספים >>


10641-009-5

לשון, חברה ותרבות: לשון ואתנוגרפיה; תקשורת מילולית ופארא-מילולית בהקשר תרבותי: כרך ד'

כותבת: מלכה מוצ'ניק

לפרטים נוספים >>

10641-501-1

לשון, חברה ותרבות/ מקראה

עורכת: מלכה מוצ'ניק

לפרטים נוספים >>


10641-007-9

לשון, חברה ותרבות: נורמות של שימוש בלשון ותכנון לשון; שינוי והתפתחות בלשון: כרך ג'

כותבת: מלכה מוצ'ניק

לפרטים נוספים >>

10641-004-6

לשון, חברה ותרבות: לשון ומגדר; לשון, אידאולוגיה ועמדות; הלשון בתקשורת ההמונים: כרך ב'

כותבת: מלכה מוצ'ניק

לפרטים נוספים >>


10641-001-2

לשון, חברה ותרבות: מבוא - הלשון בפעילות חברתית; שונות ופלורליזם בלשון - דיאלקטים וסוציולקטים; כרך א'

כותבת: מלכה מוצ'ניק

לפרטים נוספים >>

10483-004-7

פרקים במורפולוגיה עברית: דרכים ביצירת מילה עברית; גזירה ונטייה; יח' 6-4

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>


10483-011-2

פרקים במורפולוגיה עברית: מין במורפולוגיה של העברית; המספר במורפולוגיה של העברית; יח' 12-11

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>

10483-001-3

פרקים במורפולוגיה עברית: מבוא: רקע תיאורטי ועקרונות; מונחי יסוד; מבנה המילה העברית; יח' 3-1

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>


10483-007-0

פרקים במורפולוגיה עברית: ההברה והמורפמה בעברית; תהליכים מורפופוניים בעברית; שורשים ותבניות; יח' 10-7

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>

10440-201-1

פרקים בתולדות הלשון העברית: מבוא

כותב: מנחם צבי קדרי

לפרטים נוספים >>


10440-003-1

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית: לשון חכמים; יח' 3

כותב: שמעון שרביט

לפרטים נוספים >>

10441-005-5

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הביניימית: לשון המתרגמים; יח' 5

כותב: גד בן-עמי צרפתי

לפרטים נוספים >>


10442-008-8

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה המודרנית: החייאת העברית; יח' 8

כותבים: מאיה אגמון-פרוכטמן, עמנואל אלון

לפרטים נוספים >>

10440-001-5

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית: הלשון המקראית; יח' 1

כותבת: רבקה ירקוני

לפרטים נוספים >>


10440-002-3

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית: העברית של ימי בית שני; יח' 2

כותב: אלישע קימרון

לפרטים נוספים >>

10442-009-6

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה המודרנית: העברית בת-זמננו; יח' 10-9

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>


10441-004-8

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הביניימית, לשון הפיוט הארץ-ישראלי; יח' 4

כותב: חנוך גמליאל

לפרטים נוספים >>

10441-006-3

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הביניימית: לשון השירה העברית בספרד; יח' 6

כותב: אפרים חזן

לפרטים נוספים >>


10442-011-2

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה המודרנית: העברית המודרנית הכתובה; יח' 11

כותב: יצחק שלזינגר

לפרטים נוספים >>

10441-007-1

פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הביניימית: הלשון הרבנית של ימי-הביניים שאינה משוערבת; יח' 7

כותב: צבי בצר

לפרטים נוספים >>


10391-503-9

דרכי היצירה המילונית בעברית בת-זמננו

כותב: רפאל ניר

לפרטים נוספים >>