למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10837-503-1

מילים שקולות: צעדים ראשונים במחקר הספרות החישובי

כותב: איתי מרינברג- מיליקובסקי

לפרטים נוספים >>

10837-504-9

מחקר חישובי במדעי הרוח - אסופת מאמרים

עורכים: אופיר מינץ- מנור , איתי מרינברג- מיליקובסקי

לפרטים נוספים >>


10678-003-4

שער לקבלה : נתיבות למיסטיקה יהודית- כרך ג פריחה

כותבים: אבריאל בר- לבב, משה אידל

לפרטים נוספים >>

10678-001-8

שער לקבלה : נתיבות למיסטיקה יהודית - כרך א שורשים

כותבים: אבריאל בר- לבב, משה אידל

לפרטים נוספים >>


10678-002-6

שער לקבלה : נתיבות למיסטיקה יהודית - כרך ב ניצנים

כותבים: אבריאל בר - לבב, משה אידל

לפרטים נוספים >>

10815-502-9

בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית

כותב: ישי רוזן-צבי

לפרטים נוספים >>


10947-506-1

מגדר ומיניות בתרבות חז"ל

כותב: ד"ר אופיר מינץ-מנור

לפרטים נוספים >>

10105-501-0

פתח לספרות חז"ל

כותבת: מירה בלברג

לפרטים נוספים >>


10932-502-7

תהליכי חילון בתרבות היהודית, כרך א'

עורכים: אבריאל בר-לבב, רון מרגולין, שמואל פיינר

לפרטים נוספים >>

10932-503-5

תהליכי חילון בתרבות היהודית, כרך ב'

עורכים: אבריאל בר-לבב, רון מרגולין, שמואל פיינר

לפרטים נוספים >>


10585-502-7

אחותן הקטנה של החכמות: המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים; מקראה

עורך: אברהם מלמד

לפרטים נוספים >>

10585-001-0

אחותן הקטנה של החכמות: המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים

כותב: אברהם מלמד

לפרטים נוספים >>


10667-001-1

ספר בראשית: כרך א', יחידות 6-1

כותב: שמאי גלנדר

לפרטים נוספים >>

10667-002-9

ספר בראשית: כרך ב', יחידות 12-7

כותב: שמאי גלנדר

לפרטים נוספים >>


10710-001-8

ראשית המלוכה בישראל - עיונים בספר שמואל: שלהי תקופת השופטים; ייסוד המלוכה בישראל והתבססותה/ א

כותב: משה גרסיאל

לפרטים נוספים >>

10710-003-4

ראשית המלוכה בישראל - עיונים בספר שמואל: עלייתו של דוד למלוכה; מבנה צבאו של דוד ומהלך מלחמותיו/ ג

כותב: משה גרסיאל

לפרטים נוספים >>


10710-004-2

ראשית המלוכה בישראל - עיונים בספר שמואל: הסיפור על דוד ובת-שבע; המרידות והתסיסה בממלכה;עליית שלמה/ ד

כותב: משה גרסיאל

לפרטים נוספים >>

10710-002-6

ראשית המלוכה בישראל-עיונים בספר שמואל: מלחמותיו של שאול בפלשתים ובעמלק; דוד ושירותו בחצר שאול/ ב

כותב: משה גרסיאל

לפרטים נוספים >>


10412-203-1

פילוסופיה יהודית בימי הביניים - מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם: הרמב"ם, כרך ג'

כותב: רפאל ישפה

לפרטים נוספים >>

10412-201-5

פילוסופיה יהודית בימי הביניים - מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם: יסודות, כרך א'

כותב: רפאל ישפה

לפרטים נוספים >>


10412-207-2

פילוסופיה יהודית בימי הביניים - מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם: מעברים, כרך ב'

כותב: רפאל ישפה

לפרטים נוספים >>

10297-005-0

חסידות אשכנז: תורת המוסר; תורת התשובה; תורת המוסר; הסיפור החסידי-האשכנזי; יח' 8-5

כותב: יוסף דן

לפרטים נוספים >>


10297-001-9

חסידות אשכנז: אשנב לחסידות אשכנז; יהודים וגויים - רקע היסטורי; חסידות אשכנז לדורותיה; יח' 4-1

כותב: יוסף דן

לפרטים נוספים >>

10297-009-2

חסידות אשכנז: תורת הסוד ותורת האלוהות; תורת הכבוד; תורת הבריאה ומעשה יצירת הגולם ; יח' 12-9

כותב: יוסף דן

לפרטים נוספים >>


10550-001-1

מכורש עד אלכסנדר תולדות ישראל בשלטון פרס

כותב: אוריאל רפפורט בהשתתפות שלומית ירון

לפרטים נוספים >>

10446-001-9

מדרש ואגדה: מבוא; דרכי הדרשה; כרך א

כותב: יונה פרנקל

לפרטים נוספים >>


10446-002-7

מדרש ואגדה: סיפור האגדה המרחיב את הסיפור המקראי; המשל; הפתגם ומימרת החכמה באגדה; כרך ב

כותב: יונה פרנקל

לפרטים נוספים >>

10446-003-5

מדרש ואגדה: עיונים במחשבת חז"ל; תולדות ספרות האגדה; תולדות פרשנות האגדה; תולדות מחקר האגדה; כרך ג

כותב: יונה פרנקל

לפרטים נוספים >>


10412-501-8

What is Jewish Philosophy?

כותב: Raphael Jospe

לפרטים נוספים >>

10278-006-1

מבוא למקרא: ספרות התורה; יח' 6/ כרך ג'

כותב: זאב ויסמן

לפרטים נוספים >>


10278-009-5

מבוא למקרא: ספרות הנבואה; הספרות המזמורית; יח' 10-9/ כרך ה'

כותבים: זאב ויסמן, רות פידלר

לפרטים נוספים >>

10278-011-1

מבוא למקרא: ספרות החכמה; התקדשות המקרא וחיתומו; יח' 12-11/ כרך ו'

כותבים: זאב ויסמן, רות פידלר

לפרטים נוספים >>


10278-001-2

מבוא למקרא: ממסורת לביקורת; מיצירה שבעל-פה לספרות שבכתב; יח' 2-1/ כרך א'

צוות פיתוח: זאב ויסמן

לפרטים נוספים >>

10278-007-9

מבוא למקרא: ההיסטוריוגרפיה המקראית הקדומה; ההיסטוריוגרפיה המקראית המאוחרת; יח' 8-7/ כרך ד'

כותבים: זאב ויסמן, שמאי גלנדר

לפרטים נוספים >>


10278-003-8

מבוא למקרא: השירה המקראית; הפרוזה המקראית לסוגיה: החוק, הנאום, תעודות ורשימות; יח' 5-3/ כרך ב'

כותבים: יצחק אבישור, שמאי גלנדר, זאב ויסמן

לפרטים נוספים >>

10202-001-3

הלכה והגות - קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם: פירוש המשנה וספר המצוות; משנה תורה; משנה תורה; יח' 5-1

כותב: יצחק טברסקי

לפרטים נוספים >>


10202-002-1

הלכה והגות - קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם: טעמי המצוות; מורה נבוכים; תורת המשיחיות; יח' 10-6

כותב: יצחק טברסקי

לפרטים נוספים >>