הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


91417-540-1

כשהחלוצים רצו בית: חברי קיבוץ מול מנהיגיהם בראשית המדינה

כותב: אלון פאוקר

לפרטים נוספים >>

10779-504-9

הסיפור המעניין על חייו של אולאודה אקוויאנו; או גוסטבוס ואסה, האפריקאי

כותב: אולאודה אקוויאנו

לפרטים נוספים >>


22013-509-9

טכנולוגיות פריון חדשות: סוגיות חברתיות וביואתיות

כותבת: יעל השילוני-דולב

לפרטים נוספים >>

19019-554-5

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 138

עורכים: איריס רחמימוב, אסף מונד

לפרטים נוספים >>


14028-503-2

מדיניות חינוך תהליכים ומגמות במאה ה-21

כותב: יצחק ברקוביץ

לפרטים נוספים >>

91417-010-5

שערים לאמונה צרופה - התחדשות החיים היהודיים במשנתו של נחמן קרוכמל

כותב: יהוידע עמיר

לפרטים נוספים >>


91417-008-9

נאורות ומהפכה

כותב: ג'ונתן ישראל

לפרטים נוספים >>

10790-000-3

המשפט המנהלי של ישראל; כרכים א'-ג' (סט)

כותבת: דפנה ברק-ארז

לפרטים נוספים >>


91417-009-7

מה מנסים היסטוריונים לעשות?

כותב: אלעזר וינריב

לפרטים נוספים >>

10719-501-8

תולדות הג'ז במאה ה-20

כותב: דן כהן

לפרטים נוספים >>


10933-001-9

כלכלה במבחן הזמן, סוגיות בהיסטוריה כלכלית; כרך א'

כותבים: אמירה עופר, יואל מוקיר

לפרטים נוספים >>

91417-007-1

פנדה או דרקון? ניהול מדיניות החוץ הסינית בעידן הרפורמות

כותב: אייל פרופר

לפרטים נוספים >>