הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10524-507-0

היסטוריה של הפסיכולוגיה

כותב: דניאל אלגום

לפרטים נוספים >>

20109-201-2

אלגברה לינארית 1 - כרך א'

כותבים: אלעד פארן, דניאלה ליבוביץ

לפרטים נוספים >>


91417-011-3

הצבא וחברת השוק בישראל

עורכים: יגיל לוי, ניר גזית, רינת משה, אלונה הרנס

לפרטים נוספים >>

10264-503-3

פסיכולוגיה קוגנטיבית

כותב: ברוס גולדשטיין

לפרטים נוספים >>


13037-507-4

מדיניות ציבורית בישראל: סוגיות מרכזיות ומקרי בוחן; מהדורה מעודכנת ומורחבת

כותבים: דוד נחמיאס, אסף מידני

לפרטים נוספים >>

30203-201-6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים; כרך א: יחידות 2-1

כותבים: רות בייט מרום, שמואל זמיר

לפרטים נוספים >>


20913-503-7

פיסיקה של מצב מוצק

כותבים: אמנון אהרוני, אורה אנטין-וולמן

לפרטים נוספים >>

19019-555-2

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 139, קיץ 2018

עורכים: איריס רחמימוב, אסף מונד

לפרטים נוספים >>


91417-540-1

כשהחלוצים רצו בית: חברי קיבוץ מול מנהיגיהם בראשית המדינה

כותב: אלון פאוקר

לפרטים נוספים >>

10779-504-9

הסיפור המעניין על חייו של אולאודה אקוויאנו; או גוסטבוס ואסה, האפריקאי

כותב: אולאודה אקוויאנו

לפרטים נוספים >>


22013-509-9

טכנולוגיות פריון חדשות: סוגיות חברתיות וביואתיות

כותבת: יעל השילוני-דולב

לפרטים נוספים >>

91417-008-9

נאורות ומהפכה

כותב: ג'ונתן ישראל

לפרטים נוספים >>