למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


19019-564-4

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 148

עורכים: גדי אלגזי,ענבל עופר,מירי שפר-מוסנזון

לפרטים נוספים >>

10314-521-5

להקיש על כל דלת: מדיניות החוץ של ישראל 2018-1948

כותבים: אברהם בן -צבי, גדי ורשה

לפרטים נוספים >>


10788-503-0

יישוב סכסוכים בזירה הבינלאומית

כותבת: אמירה שיף

לפרטים נוספים >>

10279-301-5

ניהול משאבי אנוש: כרך א

כותב: אביעד בר-חיים

לפרטים נוספים >>


91417-803-3

מנהיגים עולים: מפא"י והנהגת עיירות הפיתוח, 1965-1948

כותב: אורן דוד קלמן

לפרטים נוספים >>

10513-532-1

גם זו פילוסופיה של ההיסטוריה לעיצוב האנושות

כותב: יוהאן גוטפריד הרדר

לפרטים נוספים >>


10742-003-6

"כל אשר מתחת לשמיים": תולדות הקיסרות הסינית - סין הקיסרית המאוחרת (כרך ג)

כותבים: יורי פינס, מיכל בירן

לפרטים נוספים >>

10279-302-3

ניהול משאבי אנוש: כרך ב

כותב: אביעד בר-חיים

לפרטים נוספים >>


91417-801-7

יורים ולא בוכים: המיליטריזציה החדשה של ישראל בשנות האלפיים

כותב: יגיל לוי

לפרטים נוספים >>

91417-802-5

למה בר מצווה ובת מצווה? חניכה, מגדר וראווה בתרבויות יהודיות

כותב: חזקי שוהם

לפרטים נוספים >>


10641-202-6

שפה, חברה, תרבות: שינוי והתפתחות

כותבת: מלכה מוצ'ניק

לפרטים נוספים >>

10279-520-0

ניהול משאבי אנוש: כרך ג

כותבים: אביעד בר-חיים, מרדכי ששון, דוד בר-גל

לפרטים נוספים >>


10808-504-4

מבוא לשירה

כותבת: מעין הראל

לפרטים נוספים >>

19019-563-6

זמנים: רבעון להיסטוריה גיליון 147

עורכים: גדי אלגזי, ענבל עופר, מירי שפר- מוסנזון

לפרטים נוספים >>


20109-203-8

אלגברה לינארית 1 - כרך ג

כותב: אלעד פארן

לפרטים נוספים >>

20215-203-9

מכניקה - כרך ג

אחראי אקדמי: יוסף ורבין

לפרטים נוספים >>


91417-710-0

גניזה חיה: התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה

כותב: שרון שלום

לפרטים נוספים >>

10837-503-1

מילים שקולות: צעדים ראשונים במחקר הספרות החישובי

כותב: איתי מרינברג- מיליקובסקי

לפרטים נוספים >>


91417-709-2

ילדות במרחב רדיקלי: סיפורם של ילדי דור המייסדים בחברון 1971-1968

כותבת: עמליה שחף

לפרטים נוספים >>

10641-201-8

שפה, חברה, תרבות: השפעות הדדיות

כותבת: מלכה מוצ'ניק

לפרטים נוספים >>


10781-507-8

ימים יגידו - פסיכולוגיה של הזדקנות

כותבת: גתית קוה

לפרטים נוספים >>

10493-204-1

פסיכולוגיה התפתחותית - ינקות, ילדות והתבגרות כרך ב

כותבים: לורה א' ברק, אדינה ב' מאיירס

לפרטים נוספים >>


10493-512-7

פסיכולוגיה התפתחותית - ינקות, ילדות והתבגרות כרך א

כותבים: לורה א' ברק, אדינה ב' מאיירס

לפרטים נוספים >>

10837-504-9

מחקר חישובי במדעי הרוח - אסופת מאמרים

עורכים: אופיר מינץ- מנור , איתי מרינברג- מיליקובסקי

לפרטים נוספים >>


10436-009-4

ראשיתה של אירופה : מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים כרך ד

 

לפרטים נוספים >>

20109-202-0

אלגברה לינארית 1- כרך ב

כותב: אלעד פארן

לפרטים נוספים >>


10439-509-0

החברה הדיגיטלית - מדיה כטכנולוגיה

כותב: ערן פישר

לפרטים נוספים >>

10678-003-4

שער לקבלה : נתיבות למיסטיקה יהודית- כרך ג פריחה

כותבים: אבריאל בר- לבב, משה אידל

לפרטים נוספים >>


10678-001-8

שער לקבלה : נתיבות למיסטיקה יהודית - כרך א שורשים

כותבים: אבריאל בר- לבב, משה אידל

לפרטים נוספים >>

10678-002-6

שער לקבלה : נתיבות למיסטיקה יהודית - כרך ב ניצנים

כותבים: אבריאל בר - לבב, משה אידל

לפרטים נוספים >>


10618-505-1

עיתונאות בעידן הדיגיטלי

כותבים: יחיאל לימור, רפי מן

לפרטים נוספים >>

20280-503-2

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 - כרך ג

כותבים: אלי לוין, יהודית גל-עזר, עופר הדס

לפרטים נוספים >>


91417-707-6

מאחורי המספרים : דמוגרפיה פוליטית בישראל

כותב: און וינקלר

לפרטים נוספים >>

91417-708-4

בצריחות אילמות: נשים יהודיות באושוויץ-בירקנאו, 1945-1942

כותבת: נעמה שי"ק

לפרטים נוספים >>


19019-562-8

זמנים: רבעון להיסטוריה,גיליון 146

עורכים: גדי אלגזי, ענבל עופר, מירי שפר- מוסנזון

לפרטים נוספים >>

20494-502-6

עולם הצמחים

כותב: יותם ציפר-ברגר

לפרטים נוספים >>


10168-003-1

תולדות הספרות העברית החדשה - כרך ג

כותבים: מתן חרמוני, עדיה מנדלסון-מעוז, מי-טל נדלר

לפרטים נוספים >>

10168-002-3

תולדות הספרות העברית החדשה - כרך ב

כותבים: צפי זבה-אלרן, מתן חרמוני

לפרטים נוספים >>


10703-501-6

שער ללוגיקה

כותב: רמי ישראל

לפרטים נוספים >>

10374-512-1

קהיליות מדומיינות

כותב: בנדיקט אנדרסון

לפרטים נוספים >>


10841-504-3

הנאורות

כותבת: דורינדה אוטראם

לפרטים נוספים >>

10168-001-5

תולדות הספרות העברית החדשה - כרך א

כותבים: מתן חרמוני, עדיה מנדלסון-מעוז

לפרטים נוספים >>


10311-202-5

יהודי צפון אפריקה בעת החדשה : שנות ההתבססות מודרנה ורפורמיזם

כותבים: יוסף שיטרית,הגר הלל,חיים סעדון

לפרטים נוספים >>

10825-507-6

מרכז או שוליים שיח זהויות בספרות הישראלית

כותבת: עדיה מנדלסון-מעוז

לפרטים נוספים >>


19019-561-0

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 145

עורכים: גדי אלגזי, ענבל עופר, מירי שפר-מוסנזון

לפרטים נוספים >>

20280-502-4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1- כרך ב

כותבים: אלי לוין, יהודית גל-עזר

לפרטים נוספים >>


10311-525-9

יהודי צפון אפריקה בעת החדשה: שנות ההכרעה לאומיות ומלחמת העולם השנייה

כותב: חיים סעדון

לפרטים נוספים >>

91417-706-8

אהרן: הבית והמשפחה בשירת אהרן שבתאי

כותב: מיכאל גלוזמן

לפרטים נוספים >>


10374-511-3

לאומים ולאומיות

כותב: ארנסט גלנר

לפרטים נוספים >>

20280-501-6

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1- כרך א

כותבים: אלי לוין, יהודית גל-עזר

לפרטים נוספים >>


91417-705-0

מקומות קדושים בארץ הקודש: מבט אתנוגרפי

עורכים: ליאור חן, עומר הקר, נורית שטדלר

לפרטים נוספים >>

91417-704-3

שיטת הערבה: אנתרופולוגיה של טבע, תרבות וחקלאות

כותב: לירון שני

לפרטים נוספים >>


10123-511-7

איך קוראים את זה? על הקשיים בקריאה ובאיות

כותבת: רות רון

לפרטים נוספים >>

10311-201-7

יהודי צפון אפריקה בעת החדשה: שנות המפנה ממיעוט מודר למיעוט מועדף

כותבים: חיים סעדון, פול סבאג

לפרטים נוספים >>


10750-505-9

שפה, מחשבה, עולם: מאמרים קלאסיים בפילוסופיה אנליטית

עורך מדעי: יובל אילון

לפרטים נוספים >>

10374-510-5

חשיבה לאומית והעולם הקולוניאלי: שיח משני?

כותב: פרתה צ'טרג'י

לפרטים נוספים >>


10131-509-1

מבוא למיקרוכלכלה

כותב: ישי מעוז

לפרטים נוספים >>

91417-703-5

גיוון: נשות קריירה פלסטיניות אזרחיות ישראל

כותבים: עמליה סער, הואזן יונס

לפרטים נוספים >>


91417-702-7

המלחמה מעבר למילים: שפות של זיכרון ממלחמת העולם הראשונה ועד ימינו

כותב: ג'יי וינטר

לפרטים נוספים >>

10750-504-2

שפה, מחשבה, עולם: סוגיות בפילוסופיה אנליטית

כותב: יובל אילון

לפרטים נוספים >>


10436-502-8

חיי קרל הגדול

כותב: איינהרד

לפרטים נוספים >>

19019-560-2

זמנים: רבעון להסטוריה, גיליון 144

עורכים: גדי אלגזי, גיא מירון, מירי שפר-מוסנזון

לפרטים נוספים >>


91417-609-4

המטפיזיקה של הגזע: מדע ואמונה בהשקפת העולם הנאצית

כותב: עמית ורשיצקי

לפרטים נוספים >>

91417-701-9

קמילו טורס: מהפכן בגלימה

כותב: איתן גינזברג

לפרטים נוספים >>


10832-504-4

כלכלה פוליטית בין-לאומית

כותב: תומס אוטלי

לפרטים נוספים >>

91417-542-7

שבויה בדימויה: קיצור תולדותיה וקווים לדמותה של מדינת תל אביב

כותב: מעוז עזריהו

לפרטים נוספים >>


10524-510-4

היסטוריה של הפסיכולוגיה

כותב: דניאל אלגום

לפרטים נוספים >>

10958-503-4

חוויית הצפייה הקולנועית

כותבים: סנדרה מאירי, בני בן-דוד

לפרטים נוספים >>


10706-511-2

חשבונאות של מוסדות ללא כוונות רווח

כותב: שלומי שוב

לפרטים נוספים >>

91461-603-2

כתב עת מגמות: כרך נה מספר 2

 

לפרטים נוספים >>


19019-559-4

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 143 - איראן: 40 שנה למהפכה

עורכים: גדי אלגזי, ענבל עופר, מירי שפר-מוסנזון

לפרטים נוספים >>

10838-502-2

מדיה חדשים

כותב: טרי פלו

לפרטים נוספים >>


91417-541-9

ח"י הצעות לישראליות

עורכים: תמר הרמן, עופר שיף

לפרטים נוספים >>

10208-512-3

ירושלים לדורותיה - ירושלים בתקופת המנדט הבריטי

 

לפרטים נוספים >>


91417-608-6

בונות ארץ חדשה: אדריכליות וארגוני נשים בתקופת המנדט

כותבת: סיגל דוידי

לפרטים נוספים >>

20483-509-4

כימיה פיזיקלית: תרמודינמיקה

כותב: הוריא מטיו

לפרטים נוספים >>


10619-002-8

פסיכופתולוגיה - כרך ב

כותבים: ג'יל מ' הולי, ג'יימס נ' בוצ'ר, מת'יו ק' נוק

לפרטים נוספים >>

10619-001-0

פסיכופתולוגיה - כרך א

כותבים: ג'יל מ' הולי, ג'יימס נ' בוצ'ר, מת'יו ק' נוק

לפרטים נוספים >>


10161-202-6

חברה, קהילות, יחסים: מבוא לחשיבה חברתית - כרך ב

עורכים: ג'ון קלרק, קת' וודוורד

לפרטים נוספים >>

91417-607-8

ממתינים בדרכם: המסע של זרע ביתא ישראל מאתיופיה

כותבת: רוית תלמי-כהן

לפרטים נוספים >>


10660-506-6

מקרי בוחן בפוליטיקה השוואתית

עורך: דיוויד ג' סמואלס

לפרטים נוספים >>

10724-507-8

חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל

כותבים: משה נגבי, אבי וינברג

לפרטים נוספים >>


10161-201-8

חברה, קהילות, יחסים: מבוא לחשיבה חברתית - כרך א

עורכים: ג'ון אלן, ג'ורג'ינה בלייקלי

לפרטים נוספים >>

91417-605-2

אידיאולוגיה ומציאות: יהודי ארצות הברית והיישוב בשלהי התקופה העות'מאנית

כותב: נתן אפרתי

לפרטים נוספים >>


91417-534-4

בדממה וקול: ליבוביץ בהקשר ישראלי

כותב: גדעון כ"ץ

לפרטים נוספים >>

91417-604-5

נשים וזקנה: מגדר וגילנות בראי האמנות בישראל

כותבת: טל דקל

לפרטים נוספים >>


91461-602-4

כתב עת מגמות: כרך נה מספר 1

 

לפרטים נוספים >>

10615-202-8

הפיזיולוגיה של ההתנהגות - כרך ב

כותבים: ניל ר' קרסון, מליסה א' בירקט

לפרטים נוספים >>


10755-203-6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון - כרך ג

כותבים: מתי מאיר, רננה ברטל

לפרטים נוספים >>

91417-602-9

הקומפוזיציה בציור - כריכה רכה

כותבת: גילה בלס

לפרטים נוספים >>


10329-506-9

בתוך הפוליטיקה האפריקאית

כותבים: פייר אנגלבר, קווין דאן

לפרטים נוספים >>

10666-004-6

מסים א' כרך ד': ניכוי הוצאות

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>


91417-533-6

הזיות סיפוח: עוברים כל גבול במזרח התיכון

כותב: חגי ארליך

לפרטים נוספים >>

20215-201-3

מכניקה - כרך א

אחראי אקדמי: יוסף ורבין

לפרטים נוספים >>


20215-202-1

מכניקה - כרך ב

אחראי אקדמי: יוסף ורבין

לפרטים נוספים >>

04101-506-6

אשנב למתמטיקה - כרך ב

צוות פיתוח למהדורה המעודכנת: אלעד פארן, ליאור קמה, ישראל פרידמן

לפרטים נוספים >>


10945-509-7

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה

כותבת: איריס שגריר

לפרטים נוספים >>

22910-505-1

מבוא לגרפים מרחיבים

כותב: מנור מנדל

לפרטים נוספים >>


10815-502-9

בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית

כותב: ישי רוזן-צבי

לפרטים נוספים >>

10802-503-2

המשפט והמקום: משפט השלטון המקומי בישראל

כותב: נחמיה אבנרי

לפרטים נוספים >>


19019-558-6

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 142 - היסטוריה סביבתית

עורכים: גדי אלגזי, גיא מירון, מירי שפר-מוסנזון

לפרטים נוספים >>

10281-505-7

עקרונות ניהול השיווק

כותבים: פיליפ קוטלר,קווין ל' קלר

לפרטים נוספים >>


91417-603-7

פטריוטים ללא מולדת: האורתודוקסיה בהונגריה מאמנציפציה לשואה

כותב: יהודה הרטמן

לפרטים נוספים >>

91461-601-6

כתב עת מגמות: כרך נד מספר 2

 

לפרטים נוספים >>


20496-503-2

סוגיות באקולוגיה ובהתנהגות של הזנבן הערבי

כותב: רוני אוסטרייכר

לפרטים נוספים >>

91417-601-1

בית מול הים: חיי יומיום בקיבוץ של ראשית שנות האלפיים

כותבת: תמה חלפין

לפרטים נוספים >>


20213-203-1

פרקים בפיסיקה מודרנית כרך ג (יחידות 9-7)

צוות פיתוח: יורם קירש,יהונתן גרנות

לפרטים נוספים >>

20252-301-5

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במשט ישראלי - כרך א

כותב: יורם יום-טוב

לפרטים נוספים >>


10163-301-4

מבוא להנדסת תעשייה - כרך א

כותבים: אבי שטוב,יובל כהן

לפרטים נוספים >>

10482-203-6

עולם במלחמה- יחסים בין העמים 1900-1945 כרך ג

כותב: סטיוארט כהן

לפרטים נוספים >>


10961-502-1

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת": אמנות ישראלית 1988-1948

כותב: אליק מישורי

לפרטים נוספים >>

10140-202-2

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל - כרך ב

עורכים: אברהם פאוסט, חיה כץ

לפרטים נוספים >>


91417-600-3

מדודלי לדיגיטלי: 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל

כותב: יובל גוז'נסקי

לפרטים נוספים >>

10755-201-0

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון - כרך א

כותבת: מתי מאיר

לפרטים נוספים >>


10984-502-4

על קווי התפר: ממשקים לשוניים

כותבת: נורית מלניק

לפרטים נוספים >>

91417-547-6

יוחנן המטביל: המאמין הנוצרי הראשון

כותבת: רבקה ניר

לפרטים נוספים >>


10482-512-0

עולם במלחמה: יחסים בין העמים 1945-1900 - כרך ב

כותב: סטיוארט כהן

לפרטים נוספים >>

19019-557-8

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 141, 2019

עורכים: גדי אלגזי, מירי שפר-מוסנזון, גיא מירון

לפרטים נוספים >>


10482-511-2

עולם במלחמה: יחסים בין העמים 1945-1900 - כרך א

כותב: סטיוארט כהן

לפרטים נוספים >>

10615-522-9

הפיזיולוגיה של ההתנהגות - כרך א

כותבים: ניל ר' קרלסון, מליסה א' בירקט

לפרטים נוספים >>


10140-201-4

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל - כרך א

עורכים: אברהם פאוסט, חיה כץ

לפרטים נוספים >>

20213-201-5

פרקים בפיסיקה מודרנית כרך א (יחידות 3-1)

צוות פיתוח: יורם קירש, יהונתן גרנות

לפרטים נוספים >>


20213-202-3

פרקים בפיסיקה מודרנית כרך ב (יחידות 6-4)

צוות פיתוח: יורם קירש, יהונתן גרנות

לפרטים נוספים >>

10538-508-2

אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות

כותב: אנדרו הייווד

לפרטים נוספים >>


91417-546-8

באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט

כותבת: רבקה ברוט

לפרטים נוספים >>

12018-505-3

השביתה: משפט, היסטוריה ופוליטיקה

כותבת: לילך ליטור

לפרטים נוספים >>


10593-509-2

להבין דיסלקסיה

כותבת: גתית קוה

לפרטים נוספים >>

91461-510-9

כתב עת מגמות: כרך נד מספר 1

 

לפרטים נוספים >>


10755-002-2

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון - כרך ב

כותבת: מתי מאיר

לפרטים נוספים >>

91417-201-0

במה לגברויות - דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון

כותבת: סיגל ברקאי

לפרטים נוספים >>


10264-503-3

פסיכולוגיה קוגניטיבית

כותב: ברוס גולדשטיין

לפרטים נוספים >>