נמצאו משרות נמצאו 3 משרות      תחום: אקדמי סגל בכיר
 
  משרה
 
  תחום
 
  מחלקה
 
  תאריך עדכון
פרטים
 
 
 
 
 
בדרגת מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר או פרופסור מן המניין
 

כישורים נדרשים:
 
bullet 
תואר שלישי בכלכלה או במימון
 
bullet 
יכולת מחקרית אקדמית בינלאומית מוכחת
 
bullet 
יכולת כתיבה דידקטית בעברית
 
bullet 
עדיפות תינתן לחוקרים בתחום המימון
 
נא לשלוח לכתובת המייל: managecv@openu.ac.il :
קורות חיים ורשימת פרסומים.
מכתב פניה אשר יכלול תיאור תחומי המחקר, תכניות למחקר עתידי ופירוט של התרומה הפוטנציאלית למחלקה.
שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על ידי הממליצים ישירות לכתובת זו.

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות, ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.
* רק פניות מתאימות תענינה

האו"פ ב:

רעננה

בכל דרגה - ממרצה ועד פרופסור מן המניין
 

תיאור התפקיד:
 
bullet 
לפרטים נוספים ניתן לעיין בדף הבית של המחלקה:
 
bullet 
http://academic.openu.ac.il/cs/computer/Pages/default.aspx
 
bullet 
ובאתר התוכנית להנדסת תוכנה:
 
bullet 
http://academic.openu.ac.il/CS/software_engineering/Pages/programs.aspx

כישורים נדרשים:
 
bullet 
תואר שלישי במדעי המחשב
 
bullet 
התמחות בתחום הנדסת תוכנה
 
bullet 
השתלמות בתר -דוקטורט - יתרון
 
bullet 
פוטנציאל מחקרי מוכח ברמה בינלאומית
 
bullet 
יכולת כתיבה דידקטית בעברית
 
bullet 
יכולת פיתוח ועדכון של קורסים בתחום הנדסת תוכנה באוניברסיטה הפתוחה, בעיקר על ידי כתיבת ספרי לימוד ופיתוח חומר פדגוגי מקוון
 
bullet 
ידע ויכולת עדכון קורסים בתחום בסיסי נתונים - יתרון

מועד אחרון להגשת מועמדות:
 
  
31/12/2017
 
נא לשלוח לכתובת המייל: CS_CV@openu.ac.il
קורות חיים ורשימת פרסומים
מכתב פניה הכולל את תיאור התרומה הפוטנציאלית של המועמד לתכנית הלימודים בהנדסת תוכנה באוניברסיטה הפתוחה
ביוגרפיה אקדמית הכוללת תכניות למחקר עתידי
תכנית למחקר עתידי
שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על-ידי הממליצים ישירות לכתובת זו


* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות, ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.
* רק פניות מתאימות תענינה

האו"פ ב:

רעננה

 
 

כישורים נדרשים:
 
bullet 
תואר שלישי, רצוי אחרי בתר-דוקטורט
 
bullet 
יכולת מחקרית מוכחת באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים מובילים באחד או יותר מהתחומים הבאים: הוראה והערכה, מדעי הלמידה, פסיכולוגיה ו/או סוציולוגיה בחינוך, קוגניציה ולמידה, טכנולוגיות למידה, תכנון לימודים
 
bullet 
יכולת כתיבה אקדמית ודידקטית בעברית
 
נא לשלוח קורות חיים, רשימת פרסומים, שלושה מכתבי המלצה ומכתב פנייה אשר יכלול תאור תחומי מחקר, תכניות למחקר עתידי ופירוט של תרומה פוטנציאלית לתכנית הקיימת אל:
Education@openu.ac.il

* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות, ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.
* רק פניות מתאימות תענינה

האו"פ ב:

רעננה

הדפסה