נמצאו משרות נמצאו 2 משרות      תחום: אקדמי סגל בכיר
 
  משרה
 
  תחום
 
  מחלקה
 
  תאריך עדכון
פרטים
 
 
 
 
 
בכל דרגה - ממרצה ועד פרופסור מן המניין
 

תיאור התפקיד:
 
bullet 
לפרטים נוספים ניתן לעיין בדף הבית של המחלקה:
 
bullet 
http://academic.openu.ac.il/cs/computer/Pages/default.aspx
 
bullet 
ובאתר התוכנית להנדסת תוכנה:
 
bullet 
http://academic.openu.ac.il/CS/software_engineering/Pages/programs.aspx

כישורים נדרשים:
 
bullet 
תואר שלישי במדעי המחשב
 
bullet 
התמחות בתחום הנדסת תוכנה
 
bullet 
השתלמות בתר -דוקטורט - יתרון
 
bullet 
פוטנציאל מחקרי מוכח ברמה בינלאומית
 
bullet 
יכולת כתיבה דידקטית בעברית
 
bullet 
יכולת פיתוח ועדכון של קורסים בתחום הנדסת תוכנה באוניברסיטה הפתוחה, בעיקר על ידי כתיבת ספרי לימוד ופיתוח חומר פדגוגי מקוון
 
bullet 
ידע ויכולת עדכון קורסים בתחום בסיסי נתונים - יתרון
 
נא לשלוח לכתובת המייל: CS_CV@openu.ac.il
קורות חיים ורשימת פרסומים
מכתב פניה הכולל את תיאור התרומה הפוטנציאלית של המועמד לתכנית הלימודים בהנדסת תוכנה באוניברסיטה הפתוחה
ביוגרפיה אקדמית הכוללת תכניות למחקר עתידי
תכנית למחקר עתידי
שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על-ידי הממליצים ישירות לכתובת זו

* רק פניות מתאימות תענינה

האו"פ ב:

רעננה

בדרגת מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר או פרופסור מן המניין
 

כישורים נדרשים:
 
bullet 
תואר שלישי בכלכלה או במימון
 
bullet 
יכולת מחקרית אקדמית בינלאומית מוכחת
 
bullet 
יכולת כתיבה דידקטית בעברית
 
bullet 
עדיפות תינתן לחוקרים בתחום המימון
 
נא לשלוח לכתובת המייל: managecv@openu.ac.il :
קורות חיים ורשימת פרסומים.
מכתב פניה אשר יכלול תיאור תחומי המחקר, תכניות למחקר עתידי ופירוט של התרומה הפוטנציאלית למחלקה.
שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על ידי הממליצים ישירות לכתובת זו.

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד.
* רק פניות מתאימות תענינה

האו"פ ב:

רעננה

הדפסה