נמצאו משרות נמצאה משרה אחת
 
  משרה
 
  תחום
 
  מחלקה
 
  תאריך עדכון
פרטים
 
 
 
 
 
 
 

כישורים נדרשים:
 
bullet 
תואר שלישי, רצוי אחרי בתר-דוקטורט
 
bullet 
יכולת מחקרית מוכחת באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים מובילים באחד או יותר מהתחומים הבאים: הוראה והערכה, מדעי הלמידה, פסיכולוגיה ו/או סוציולוגיה בחינוך, קוגניציה ולמידה, טכנולוגיות למידה, תכנון לימודים
 
bullet 
יכולת כתיבה אקדמית ודידקטית בעברית
 
נא לשלוח קורות חיים, רשימת פרסומים, שלושה מכתבי המלצה ומכתב פנייה אשר יכלול תאור תחומי מחקר, תכניות למחקר עתידי ופירוט של תרומה פוטנציאלית לתכנית הקיימת אל:
Education@openu.ac.il

* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות, ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.
* רק פניות מתאימות תענינה

האו"פ ב:

רעננה

הדפסה