נמצאו משרות נמצאה משרה אחת
 
  משרה
 
  תחום
 
  מחלקה
 
  תאריך עדכון
פרטים
 
 
 
 
 
בדרגת מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר או פרופסור מן המניין
 

כישורים נדרשים:
 
bullet 
תואר שלישי בכלכלה או במימון
 
bullet 
יכולת מחקרית אקדמית בינלאומית מוכחת
 
bullet 
יכולת כתיבה דידקטית בעברית
 
bullet 
עדיפות תינתן לחוקרים בתחום המימון
 
נא לשלוח לכתובת המייל: managecv@openu.ac.il :
קורות חיים ורשימת פרסומים.
מכתב פניה אשר יכלול תיאור תחומי המחקר, תכניות למחקר עתידי ופירוט של התרומה הפוטנציאלית למחלקה.
שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על ידי הממליצים ישירות לכתובת זו.

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות, ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.
* רק פניות מתאימות תענינה

האו"פ ב:

רעננה

הדפסה