לדלג על תפריט ראשי

נמצאה משרה אחת

הצעות עבודה

משרה תחום מחלקה היקף משרה לשליחת קו"ח תיאור התפקיד כפיפות ל כישורים נדרשים הערות קישורים היקף משרה האוניברסיטה הפתוחה ב מועד אחרון להגשת מועמדות
חבר/ת סגל אקדמי בכיר בלימודי ישראל אקדמי סגל בכיר המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
  • תואר שלישי בהיסטוריה או היסטוריה של עם ישראל, והתמחות מחקרית במרחב הארצישראלי ובחברה הישראלית משלהי המאה התשע עשרה ואילך, בשילוב נקודות מבט ודיסציפלינות מחקריות שונות.
  • יכולת מחקרית מוכחת, פרסומים בינלאומיים וספר מחקרי שראה אור או התקבל לפרסום בהוצאה אקדמית.
  • יכולת כתיבה דידקטית בעברית ויכולת פיתוח של קורסים באוניברסיטה הפתוחה, כולל כתיבת ספרי לימוד ופיתוח חומר פדגוגי מקוון בתחומי ההוראה של המחלקה.
  • כישורי עבודת צוות ומנהיגות אקדמית.
  • ניסיון בהוראה אקדמית.
  • קשרי מחקר ושיתוף פעולה עם תכניות של לימודי ישראל (Israel Studies) בחו"ל- יתרון.
  • השתלמות בתר-דוקטורט.
נא לשלוח לכתובת המייל history_of_Israel@openu.ac.il:
קורות חיים.
תקצירי הדוקטורט והספר.
ביוגרפיה מחקרית ותכניות למחקר עתידי.
מכתב פנייה הכולל תיאור התרומה הפוטנציאלית לתכנית הלימודים בהיסטוריה - לימודי ישראל באוניברסיטה הפתוחה.
שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על-ידי הממליצים ישירות לכתובת זו.
לפרטים נוספים ניתן לעיין בדף הבית של המחלקה בכתובת:
https://academic.openu.ac.il/History/Pages/default.aspx רעננה 11/04/2019
  • רק פניות מתאימות תענינה

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות,
ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.